REALTIDS DYNAMISK SEGMENTMATERIALISERING

Når FlowStack håndterer 4 millioner Profiler, vi kan streame 500.000 profiloppdateringer gjennom systemet hvert sekund!
Det er 500 000 sidevisninger, bestillinger på nettbutikker, produktvisninger, kjøpt produkt, pålogging, e-postklikk, påmeldinger til nyhetsbrev osv. Til sammenligning er det mer enn 100 ganger sidevisningene per sekund på Black Friday over de 100 beste selskapene i USA ( inkludert Amazon)! Og dette er bare på 1 skyserver med 8 virtuelle kjerner.

FlowStack Demo - Import av 1000 profiler med over 1000 kolonner

Det er ingen begrensning på datamengden du kan lagre på en enkelt profil.